×

لیست بهترین وکلای رسید طلب ایران

لیست-بهترین-وکلای-رسید-طلب-ایران

شناسه : 808

رسید طلب عادی در چندین نوع ممکن است در اختیار شما قرار بگیرد و بر اساس آن می توانید دادخواست وصول مطالبات تنظیم کنید. در زیر انواع رسید طلب عادی که می‌توان براساس آن‌ها دادخواست وصول مطالبات مطرح نمود، ذکر شده است:

وصول مطالبات با رسید طلب

انواع رسید طلب عادی

رسید طلب عادی در چندین نوع ممکن است در اختیار شما قرار بگیرد و بر اساس آن می توانید دادخواست وصول مطالبات تنظیم کنید. در زیر انواع رسید طلب عادی که می‌توان براساس آن‌ها دادخواست وصول مطالبات مطرح نمود، ذکر شده است:

فاکتور فروش: فرد صادر کننده فاکتور فروش بر مبنای این رسید عادی و نیز اثبات تحویل کالاها، می‌تواند وجه آن ‌ها را مطالبه نماید.

رسید طلب معمولی: شامل یک برگه است که در آن فردی اقرار به بدهی خود به شخص دیگر نموده است.

رسید واریز وجه به حساب و یا کارت عابر بانک: در این حالت، پرینت حساب بانکی با مهر بانک برای اثبات واریز وجه الزامی است.

مطالبه وجه بر اساس قرارداد: در قرارداد های خرید و فروش و یا قراردادهای کارگزاری و … معمولا یکی از شروط، نقل و انتقال وجه است که در صورت عدم ایفای تعهد شخص متعهد می‌توان دادخواست مطالبه وجه براساس قرارداد را به مرجع قضایی صالح ارائه داد.

وجود شاهد برای انتقال وجه به صورت دستی: سخت ترین حالت اثبات طلب همین حالت است که باید یا شاهد معتبر و یا اقرار خود مدیون برای وجود دین وجود داشت باشد.

روند رسیدگی وصول مطالبات با رسید طلب عادی

در خصوص روند رسیدگی قضایی وصول مطالبات مستند به رسید طلب و یا فاکتور های عادی، رویه مانند وصول مطالبات وجه می باشد.

مبالغ خواسته زیر بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف و مبالغ مازاد ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و یا دادگاه محل اجرای تعهد می باشد .

لازم به ذکر است در اکثر نقاط و مراکز استان ها ثبت و ارجاع دادخواست در شورای حل اختلاف و دادگاه های عمومی حقوقی صرفا از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می پذیرد.

در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد عادی، قانونگذار صرفا  از زمانی که طلبکار مبلغ دین را مطالبه نموده او را مستحق دریافت خسارت می داند.

پس اگر طلبکار قبل از دادخواست و طی اظهارنامه رسمی و یا دلیلی قطعی دیگری مطالبه طلب نکرده باشد، دادگاه تاریخ ثبت دادخواست را مبنای محاسبه شروع خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته مگر آنکه اصل دین چندین سال قبل بر عهده مدیون قرار گرفته باشد.

برای وصول مطالبات چه زمانی می توان بر اساس رسید طلب اقامه دعوا کرد؟

شرط مهم و اساسی برای وصول مطالبات با استناد بر رسید طلب این است که مهلت و سررسید آن فرا رسیده و یا گذشته باشد و برای مطالبه آن هیچ گونه شرط و شروطی قید نشده باشد و منوط و معلق بر وقوع امر دیگری نباشد.

اگر در هنگام تنظیم سند یا رسید طلب، تاریخی برای پرداخت آن تعیین نشود، مطابق قانون مدنی هرگاه طلبکار آن را مطالبه کند، بدهکار یا مدیون باید آن را بپردازد در غیر این صورت، با اقامه دعوا از سوی طلبکار و اثبات طلب او، بدهکار باید علاوه بر پرداخت اصل طلب، خسارت دیرکرد آن را نیز بپردازد.

چنانچه برای پرداخت بدهی، زمانی تعیین شده باشد، قبل از تاریخ سررسید نمی توان در دادگاه یا شورای حل اختلاف اقامه دعوا نمود حتی اگر بدهکار قصد فرار کردن یا خروج از کشور را داشته باشد. مگر این که بدهکار تاجر و ورشکسته باشد که در این صورت تمام بدهی آینده او نیز حال می شود.

بنابراین تا زمانی که سررسید و موعد پرداخت بدهی نرسیده باشد، نه تنها نمی توان اقامه دعوا نمود، بلکه حتی نمی توان اموال یا وجوه بدهکار را توقیف و یا اصطلاحا تامین خواسته نمود.

لیست بهترین وکلای رسید طلب ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.