×

بانک قوانین ایران - صفحه 378 از 664 صفحه

سرقت-غیرجامع-شرایط-حد-از-مصادیق-ماده-656-ق-0م-0ا

سرقت غیرجامع شرایط حد از مصادیق ماده 656 ق 0م 0ا

جرم-خیانت-در-امانت-قابل-گذشت-نمی-باشد

جرم خیانت در امانت قابل گذشت نمی باشد

اصلاح-حکم-خیانت-درامانت-ومعاونت-در-بزه-مذکور

اصلاح حکم خیانت درامانت ومعاونت در بزه مذکور

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.