بانک قوانین ایران - صفحه 284 از 450 صفحه

مناسبت-های-تقویم-1379-هجری---شمسی

مناسبت های تقویم 1379 هجری - شمسی

شماره 2612 /دش [...]

تأییدانتخاب-رئیس-دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدمات-بهداشتی---درمانی-کرمان

تأییدانتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کرمان

شماره 2704 / دش 16/8/1378 (مصوب جلسه 451 مورخ 4/8/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزیر بهداشت ، در [...]

تأییدانتخاب-سه-نفر-ازاعضای-هیئت-های-مرکزی-گزینش-مرکزی-گزینش-استاد-وگزینش-دانشجوی-وزارت-بهداشت-،-درمان-وآموزش-پزشکی

تأییدانتخاب سه نفر ازاعضای هیئت های مرکزی گزینش مرکزی گزینش استاد وگزینش دانشجوی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

شماره 2703/دش 16/8/1378 ( مصوب جلسه 451 مورخ 4/8/1378شورای عالی انقلاب فرهنگی) [...]

تأیید-انتخاب-رؤسای-دانشگاههای-علوی-پزشکی-وخدمات-بهداشتی--درمانی-ایلام-و-بوشهر

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوی پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی ایلام و بوشهر

شماره 2491/دش 26/7/1378 ( مصوب جلسه 449 مورخ 6/7/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) پیشنهاد وزارت به [...]

انتخاب-نائب-رئیس-اول-شورای-عالی-انقلاب-فرهنگی

انتخاب نائب رئیس اول شورای عالی انقلاب فرهنگی

شماره 2063/دش 24/6/1378 ( مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) شورای عال [...]

آئین-نامه-تشکل-های-اسلامی-دانشگاهیان

آئین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

شماره 2065/دش 24/6/1378 ( مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) مقدمه : د [...]

عضویت-نماینده-دبیر-شورای-عالی-جوانان-درشورای-فرهنگ-عمومی

عضویت نماینده دبیر شورای عالی جوانان درشورای فرهنگ عمومی

شماره 1829/دش 31/5/1378 ( مصوب جلسه 447 مورخ 12/5/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) بند 8 ما [...]

حضور-دبیر-شورای-عالی-انقلاب-فرهنگی-با-حق-رأی-در-شوراهای-اقماری-و-وابسته

حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حق رأی در شوراهای اقماری و وابسته

شماره 1828/دش 31/5/1378 ( مصوب جلسه 447 مورخ 12/5/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) بمنظور ه [...]

ضوابط-برگزاری-مسابقات-فرهنگی-و-هنری

ضوابط برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

شماره:1827 / دش [...]

تأیید-انتخاب-رئیس-دانشگاه-علوم-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-گرگان

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

شماره 1640 / دش [...]

سیاست-های-آموزش-دینی

سیاست های آموزش دینی

شماره 1235 / دش [...]

تأیید-انتخاب-رئیس-دانشگاه-مازندران

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه مازندران

شماره: 1202/ دش [...]

تأیید-انتخاب-رئیس-فرهنگستان-هنر-جمهوری-اسلامی-ایران

تأیید انتخاب رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

شماره 1073/ دش [...]

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.