×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

آیین نامه اعطای تسهیلات ویژه به سپردن گذاران صندوق پس انداز مسکن


تصویبنامه در خصوص وجوهی که به منظور کمک با تاسیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان پرداخت می شود


اصلاح تصویبنامه شماره 87800 ت 181 هـ مورخ 1370 5 16


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رییس جمهور برای تعیین سهم هر یک از دستگاههای اجرایی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد حساب وامهای پرداختی


قانون اجازه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها


آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی


اصلاح قسمتی از تبصره یکماده 120 آئین نامه قانون ثبت مصوب 1359 11 12


آئین نامه اجرائی قانون استخدام قضات و منتقلین بوزارت دادگستری و شرایط کارآموزی


آئین نامه استخدامی مستخدمین هواپیمائی ملی ایران (هما)


آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در ایران


آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی


اساسنامه سازمان عمران شهری اراضی شهری استان


اساسنامه شرکت سهامی هواپیمائی خدمات ویژه


تصویبنامه راجع به تعیین نحوه پرداخت حقوق و مزایا و تعیین تکلیف کارکنان دولت در مناطق جنگی


تصویبنامه راجع به تعیین نحوه پرداخت حقوق و مزایا و تعیین تکلیف کارکنان دولت درمناطق جنگی


تصویبنامه راجع به حذف 25 درصد حقوق گمرکی کربنات دوسود


تصویبنامه درباره انتصاب آقایان خسرو و رحیم قشقائی و سید محمد علی بطحائی بسمت عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


قانون تفویض اختیارات و وظایف شورایعالی هواپیمائی کشوری


قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به اجازه ورودوترخیص ده دستگاه آمبولانس موردنیازدانشگاه تهران بااستفاده ازمعافیت ازپرداخت حقوق وعوارض گمرکی