×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

اجرائیه ضرر و زیان ناشی از جرم علیه ورشکسته - ورشکستگی


تصفیه ترکه بازرگانان در گذشته و خسارت تاخیر تادیه - ورشکستگی


ورشکستگی شرکت منحله


ایراد به اینکه هر گاه رای داوران مغایر با رای دادگاه باشد چه خواهد شد یادآورد می شود که رای دادگاه در این مورد نسبت به توافقی که کان لم یکن شده است ، مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد شد


خواسته خواهان فسخ معامله به لحاظ غبن است ضرورت داشت دادگاه به این ادعارسیدگی می کرد وباجلب نظرکارشناس نظرمی داد


قتل عمدی


تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی -


ارتکاب قتل عمدی با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و ثبوت آن بر دادگاه به منزله خطاء شبه عمد است


مدعیان قتل باید از وراث فعلی مقتول محسوب شوند


عدم کفایت دلایل بر عمدی بودن قتل


عدم قابلیت طرح -


عدم قابلیت طرح -


تناسب دفاع موجب معافیت از مجازات است


ماده 11 قانون مجازات اسلامی در مورد قانون مقررات صادرات و واردات کشورکه سالانه و برای مدت معین وضع می شودقابل اعمال نیست


ضرورت توجه به طرق قانونی اثبات جرم


کسی که در مقام دفاع مرتکب جرم شود قابل مجازات نیست


چون بموجب سند رسمی رهنی حق استفاده ازموردرهن به راهن داده شده و تلویحا بمنظور استهلاک بدهی به بانک اجازه فروش آپارتمانهانیز به راهن داده شده است بنابراین عقدبیع نسبت به آن صحیح است


اگر پرداخت دین از طرف شخص ثالث اضطراری و بمنظور امکان استیفای حق بوده باشد بحکم قاعده لاضرر قابل مطالبه است


صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی بامور محجورین و صغار - اجرای وظیفه دادستان در امور مربوط به محجورین در دادگاه بخش بعهده چه مقامی است ؟


هزینه امور ورشکستگی در صورت فسخ حکم ورشکستگی - - تصفیه امور ورشکستگی