×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

آئین نامه شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزشی و بازآموزی مدیران فرهنگی


تصویبنامه راجع به انتخاب اعضای هیئت‎ امنای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر


تصویبنامه در مورد تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان کرمان


تصویبنامه درخصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان فارس


تصویبنامه درخصوص الحاق نهاد کتابخانه‎های عمومی کشور به فهرست موسسات موضوع بند ( ب ) ماده ( 11 ) قانون استخدام کشوری


تصویبنامه درمورد اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان قزوین


تصویبنامه راجع به اصلاح سود بازرگانی برخی از اقلام وارداتی


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به بند ( 7 ) ضوابط اجرائی بودجه سال 1383 کل کشور


تصویبنامه راجع به انتخاب وزیراموراقتصادی و دارایی به‎عنوان عضو کمیسیون امور اجتماعی هیئت‎وزیران


تصویبنامه راجع به بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی درحال تسویه


اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‎گذاری دربخش کشاورزی


آئین نامه نحوه برگزاری گردهمایی‎های بین المللی


اصلاح در تبصره ( 2 ) ماده ( 4 ) آئین نامه اجرائی بندهای ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) ، ( ث ) ، ( ج ) ، ( چ ) ، ( ر ) ، ( ژ ) ، ( ض ) و ( ظ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


مصوبه شورایعالی اداری در مورد شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور


عضویت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شورای فرهنگ عمومی


ماده 37 آئین نامه مدیریت دانشگاهها


تایید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی بوشهر و اراک


اصلاح بند 5 ماده 2 آئین‎ نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان


اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‎سینا


اصلاح تصویبنامه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1383