×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

لایحه قانونی واگذاری انجام ترک مناقصه مربوط به طرحهای خاص ناحیه ای و طرحهای منطقه ای بیش از100 میلیون ریال باستانداران


لایحه قانونی انتزاع موسسه آموزش عالی آمار وانفورماتیک از سازمان برنامه و بودجه والحاق آن بوزارت فرهنگ و آموزش عالی


لایحه قانونی بخشودگی خسارت تاخیر تادیه قبوض اقساطی زارعین مشمول قوانین ومقررات اصلاحات ارضی


لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس


آئین نامه اجرائی قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران


لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن


لایحه بودجه سال 1358


لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی


لایحه قانونی متمم تادیه و تسویه بدهی مالیاتی


قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی دادگستری


معامله اضطراری صحیح و معتبر است


معامله اضطراری به رسمیت شناخته شده است


موکل برای رهائی از زندان و به لحاظ آشفتگی زندگی و اختلال وضع شغلی تن به امضاء قرارداد مزبور داده است


مدافعات در زمینه اکراه و غبن با توجه به اینکه خوانده اعتراف به دریافت وجه نموده است موجه نمی باشد


هنوز معامله ای درباره زمین مزبور انجام نشده بلکه فقط نوشته ای بی محتوی را با جبر و تهدید ازمن گرفته است


قولنامه در شرایطی تنظیم شده که رضای موکله در قولنامه وجود نداشته است


شخصیت خواهان دلالت دارد براینکه اکراه و اجباری در بین نبوده است


خوانده مکلف به رد مبلغ ریال بابت بهاء سیمان است که اشتباها به حساب او واریز شده است


علت عمده عقد بیع شخصیت طرف نبوده است


وجود اکراه و اجبار در انجام معامله و نتیجتا بطلان آن ثابت نیست