×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

ورود به موضوع صرفا حقوقی وخارج ازصلاحیت ذاتی وقانونی دادگاه انقلاب


صرفا احتکار ارزاق عمومی درصلاحیت این مراجع است نه هراحتکاری


لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات


لایحه قانونی انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف آباد به بانک ساختمانی


قانون مربوط به آمار و سرشماری


قانون آمار و سرشماری


لایحه قانونی مربوط به اصلاح ماده 49 قانون ثبت احوال


قانون راجع به مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق


لایحه مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق


لایحه قانونی مربوط به پرداخت مستمری به وراث افسران و درجه داران و همردیفان آنها و سایر مستخدمین ارتش


لایحه قانونی مربوط به تمدید مدت مقرر در ماده 9 قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور


قانون ملی شدن ارتباط تلفنی در سراسر کشور


لایحه قانونی مربوط به دانشجویان و دانش آموزان دانشکده ها و آموزشگاه های نظامی


قانون سازمان موسسه سرم و واکسن سازی رازی


لایحه قانونی سازمان موسسه سرم و واکسن سازی رازی


لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی


لایحه قانونی مربوط به تاسیس اتاقهای بازرگانی


قانون بودجه سال 1333 مجلس شورای ملی


قانون اجازه مبادله موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


لایحه قانونی راجع به تشکیل آموزشگاه افسریاری