×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

قانون اجازه مبادله ضمیمه نمره 5 امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران


قانون بلدیه


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و هلند


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و ایتالیا


قانون حق الثبت وسائط نقلیه


قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره


قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول


قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران


قانون اجازه تاسیس وزارت طرق و شوارع و وزارت اقتصاد ملی به جای وزارت فوائد عامه


قانون تامین مدعی به


قانون تمدید قانون راجع به اجازه نامه طبابت


آئین نامه اجرائی ماده 6 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری وممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران


تصویبنامه راجع به انتصاب رئیس سازمان هواپیمایی کشوری


اصلاحیه تصویبنامه در خصوص فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده ومناطق جنگی مصوب 1367


تصویبنامه در خصوص اخذ تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلند مدت از موسسات خارجی و بین المللی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد72 و77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354


اصلاحیه اساسنامه بانک صنعت ومعدن


هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال اتخاذ تصمیم می نماید - هیئت حل اختلاف قانون ثبت احوال - صلاحیت دادگاه عمومی


مربوط به چگونگی رفع نواقص و کیفیت تکمیل دادخواست های فرجامی که دفاتر دادگاههای خارج از مرکز داده میشود


اصلاح مواد 3 و 7 آئین نامه ماده 25 قانون وکالت