×

بانک قوانین ایران - صفحه 1643 از 1898 صفحه

ورشکستگی-شرکت-منحله

ورشکستگی شرکت منحله

قتل-عمدی-

قتل عمدی

تصرف-غیر-قانونی-در-وجوه-دولتی--

تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی -

عدم-کفایت-دلایل-بر-عمدی-بودن-قتل

عدم کفایت دلایل بر عمدی بودن قتل

عدم-قابلیت-طرح--

عدم قابلیت طرح -

عدم-قابلیت-طرح---

عدم قابلیت طرح -

تناسب-دفاع-موجب-معافیت-از-مجازات-است

تناسب دفاع موجب معافیت از مجازات است

ضرورت-توجه-به-طرق-قانونی-اثبات-جرم

ضرورت توجه به طرق قانونی اثبات جرم

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.