×

لیست بهترین وکلای دعاوی مربوط به اعمال مواد 46 ،47 و 48 شرایط عمومی پیمان ایران

لیست-بهترین-وکلای-دعاوی-مربوط-به-اعمال-مواد-46-،47-و-48-شرایط-عمومی-پیمان-ایران

شناسه : 628

اعمال مواد 46، 47 و 48شرایط عمومی پیمان

به‌طورکلی شرایط خصوصی و عمومی پیمان در پنجاه‌وچهار ماده در قراردادهای پیمانکاری مطرح‌شده‌اند که ماده‌های 46، 47 و 48 شرایط عمومی به دلیل ماهیتی که دارند، از اهمیت زیادی برخوردار هستند. به‌طورکلی می‌توان گفت که ماده 46 به موارد فسخ پیمان، ماده 47 به اقدامات لازم برای فسخ پیمان و ماده 48 به اقدامات نهایی و خاتمه پیمان می‌پردازد. بهترین وکلای دعاوی مربوط به اعمال مواد 46، 47 و 48شرایط عمومی پیمان می‌توانند این ماده‌ها را برای شما تفسیر کرده و در صورت وجود مشکل برای طرح دعوی یا صورت صلح‌آمیز اقدام به حل اختلافات یا فسخ قرارداد نمایند.

اعمال مواد 46، 47 و 48شرایط عمومی پیمان

به‌طورکلی شرایط خصوصی و عمومی پیمان در پنجاه‌وچهار ماده در قراردادهای پیمانکاری مطرح‌شده‌اند که ماده‌های 46، 47 و 48 شرایط عمومی به دلیل ماهیتی که دارند، از اهمیت زیادی برخوردار هستند. به‌طورکلی می‌توان گفت که ماده 46 به موارد فسخ پیمان، ماده 47 به اقدامات لازم برای فسخ پیمان و ماده 48 به اقدامات نهایی و خاتمه پیمان می‌پردازد. بهترین وکلای دعاوی مربوط به اعمال مواد 46، 47 و 48شرایط عمومی پیمان می‌توانند این ماده‌ها را برای شما تفسیر کرده و در صورت وجود مشکل برای طرح دعوی یا صورت صلح‌آمیز اقدام به حل اختلافات یا فسخ قرارداد نمایند.

معرفی بهترین وکلای دعاوی مربوط به اعمال مواد 46، 47 و 48شرایط عمومی پیمان

ماده‌های 46 و 46 و 48 شرایط عمومی پیمان جزو مهم‌ترین موادی هستند که اغلب دعای پیمان را شامل می‌شوند و وکلای دعاوی این مواد حتماً باید به‌طور کامل بر این ماده‌ها و قوانین مربوطه تسلط داشته باشند. وکلای دعاوی مربوط به اعمال مواد 46، 47 و 48شرایط عمومی پیمان در اولین قدم باید بتوانند تمامی دعاوی و مشکلات موجود را آنالیز حقوقی کرده و ببینند انجام چه اقداماتی در این زمان بهتر بوده و آیا فسخ قرارداد به سود طرفین و به‌خصوص موکل وی هست یا خیر.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای دعاوی مربوط به اعمال مواد 46، 47 و 48شرایط عمومی پیمان

طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان، در چه صورت باوجود تأخیر، کارفرما می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید؟

اگر میزان تأخیر کارفرما در تحویل پروژه، بیشتر از نصف زمانی باشد که در موافقت‌نامه بر سر آن توافق شده یا تحویل و تجهیز کارگاه و یا برنامه تفصیلی باشد، کارفرما می‌تواند برای فسخ قرارداد اقدام کند.

در صورت بدهی پیمانکار به کارفرما چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟

در صورت بدهی پیمانکار به کارفرما، کارفرما می‌تواند مطابق نظر کارشناسان، به‌اندازه طلب خود از تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکار را در اختیار خود بگیرد.

برای اقدامات نهایی فسخ قرارداد آیا تهیه صورت‌وضعیت پروژه الزامی است؟

بله شما می‌توانید از بهترین وکلای دعاوی مربوط به اعمال مواد 46، 47 و 48شرایط عمومی پیمان بخواهید تا با بررسی مدارک و روند پروژه، یک صورت‌وضعیت از اقدامات انجام‌شده مطابق با ماده 40 تهیه کنند.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.