×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

تغییر محل ، از تجاری به غیرتجاری، توسط موجر، مسقط حقّ کسب و پیشه نمی‌باشد


حکم الزام کانون وکلای دادگستری بصدورپروانه وکالت بنام خواهان صادرمیگردد


خسارت ناشی از عدم انجام تعهد - بلاواسطه بودن ورود خسارت


الزام به تنظیم سند - تبدیل تعهد


شرایط عمومی پیمان - عدم انجام تعهد - دعوی فسخ


تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف - ابطال سند مالکیت


تهاتر - استرداد وجه (اضافه پرداخت) - مطالبه وجه


غیرقابل مطالبه بودن خسارت از خسارت - عدم نیاز حق الوکاله مرحله اجرائی بحکم جداگانه دادگاه


لغو ضبط ضمانتنامه - ضمانتنامه بانکی


تخلیه - الزام به انتقال ملک - قولنامه - وجه التزام


حق عینی - حق دینی - قراردادخرید وفروش - ابطال سند


ابطال سند صلح - انتقال سهم الشرکه (شرکت با مسئولیت محدود)- شرط قرارداد - دستور آمره


قولنامه- ابطال سند- الزام به تنظیم سند رسمی


اعتراض به رای داور - شرط مطالبه خسارت


مندرجات دفتر تجارتی به نفع خواهان و علیه شرکت خوانده دلیل محسوب است


بیعانه - وعده انجام معامله - الزام به تنظیم سند


حق استفاده از مورد رهن به راهن تفویض و ملک در اختیار وی قرار داشته و اجازه داده شده که از منافع ملک بهره مند گردد و تلویحاً بمنظور استهلاک بدهی به بانک اجازه فروش آپارتمانها نیز به راهن داده شده است


احراز قتل عمدی با بیّنه شرعیّه و نظریّه کارشناس اسلحه شناسی


قتل به اعتبار مهدورالدم بودن مقتول، شبه عمد، قاتل مستوجب پرداخت دیه است


راه اندازی و فعال نمودن واحدهای تولیدی نیمه تمام بدون رعایت ضوابط و شرایط راه اندازی تصرف غیرقانونی است