×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

قانون اصلاحات ارضی


قانون مربوط به اصلاحات ارضی


در کلیه امور جزائی خاصه جرائمی که جنبه حق الهی یاحقوق عمومی دارند،اصاله البرائه حاکم است


یکی از طرق اثبات ارتشاء علم شخص قاضی است


طرق اثبات ارتشاء عبارت است از اقرار،شهادت ، علم قاضی


اخذ رشوه و جعل قولنامه


اخذ رشوه و جعل اسناد دولتی


تعدد جرم


تمیز بین ارتشا و کلاهبرداری


به لحاظ اینکه شغل متهم پایین ترازمدیرکل وهمطرازآن است استحقاق استفاده ازتخفیف رادارد


انفصال از شغل روز وقوع جرم به معنای این است که اشتغال در در مشاغل دیگر آن اداره بلامانع است


انفصال از خدمات دولتی درجرم ارتشاء


لغو امتیاز تحصیل شده بعنوان مجازات راشی


دادگاه راشی را به ضبط مال موضوع رشوه تعزیر نموده است


معاونت در اخذ رشوه


معاونت در ارتشاء


شرکت و عضویت در باند ارتشا، اخذ شصت فقره رشوه


شرکت و عضویت در باند ارتشا و اخذ مبالغ از تولیدیها


شرکت و عضویت در باند ارتشاواخذ مبالغ زیادی رشوه ازتولیدهای مختلف


اخذ رشوه توسط مامور وصول مالیات برای ابرازنظرمساعد درپرونده مالیاتی