×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

آئین نامه اجرای قرار های تامین صادره از شوراهای داوری


آئین نامه نحوه وصول و تمرکز درآمد های خانه انصاف و مصرف آن ( موضوع تبصره ماده 21 قانون خانه انصاف مصوب 17 خرداد 2536 )


آئین نامه اجرائی تبصره ذیل ماده 28 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری


آئین نامه انتخابات شورا های داوری


آئین نامه نحوه وصول و جمع آوری در آمد های شوراهای داوری و مصرف آن


اصلاح فصل نهم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


آئین نامه امور خلافی روستائی


آئین نامه آموزش اعضاء شورای داوری و خانه انصاف


آئین نامه اجرای احکام مدنی خانه انصاف


آئین نامه اجرائی آراء قطعی شورای داوری در امور مدنی


آئین نامه اجرائی ماده 19 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران


اصلاح بند پ ماده 2 آئین نامه اصلاحی فوق العاده سختی خدمت چتربازی پرسنل چتر باز نیروی زمینی شاهنشاهی


آئین نامه سازمانهای کارفرمائی کشاورزی


آئین نامه سازمانهای کارگری کشاورزی


آئین نامه اجرائی قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی وغیر حرفه ای


اصلاح ماده 11 آئین نامه احضار واعزام مشمولان زن


آئین نامه تعیین حق حضور و هزینه ایاب و ذهاب و کمک خرج اعضاء انجمنها ی شهرستان و استان


آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون تعیین وضع استخدامی افزارمندان ارتش شاهنشاهی وتبدیل عنوان افزارمند به کارمند فنی


اصلاح ماده 6 آئین نامه در آمد صندوق الف


درجرم اختلاس ومعاونت درآن که حکم صادره از لحاظ نحوه استدلال و تطبیق موضوعات با مقررات قانون و از نظر ترتیب تعلیق اجرای کیفرو ابهام از بابت خسارت و تعیین نکردن جزای نقدی که کیفر مالی