×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

اختیارات قانونی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی در تعیین نرخ هزینه خدمات درمانی و هم چنین اختیار مقرر در ماده 6 قانون تامین خدمات درمانی


صدور پروانه لیسانسیه داروسازی برای فارغ التحصلان لیسانسیه داروسازی خارج از کشور کماکان بلامانع است


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخصوص انجام طرح کار دو سره در خانه های بهداشت


موضوع شکایت و خواسته ابطال مصوبه شماره 269 - 28 9 72 شورای عالی برنامه ریزی در خصوص امتحان جامع علوم پایه ورودی سال 70 داروسازی


شورای مرکزی بورس قبولی اعزام به خارج اینجانب را بلحاظ اشتغال به تحصیل در مقطع دکتری در داخل کان لم یکن تلقی نموده اند


موضوع شکایت و خواسته احقاق حق


وزارتخانه نمیتواند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور دوره های آموزشی بلند مدت که دارای ارزش استخدامی باشد دایر نماید


موضوع شکایت و خواسته ابطال قسمتی از تصویبنامه هیات وزیران به شماره 123732 - 1360 10 19 در مورد واگذاری بنگاه ترجمه و نشر کتاب به وزارت فرهنگ و آموزش عالی


موضوع شکایت و خواسته اعتراض به ماده 27 آئین نامه مقررات آموزشی دانشگاهها


فقط از وجود ائمه محترم جمعه , فرمانداران ویا بخشداران شورای اسلامی دعوت به عمل آید تا به مقتضای ایام به ایراد سخنرانی بپردازد


موضوع شکایت و خواسته ابطال آئین نامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد و بخشنامه های مستند به آن


موضوع شکایت و خواسته ابطال بند سوم از شرایط گزینش دانشجو مربوط به دانشگاه شیراز


بخشنامه در خصوص جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی جهت زلزله دلخراش سال 69


لزوم اخذ گواهی تعهد خدمت از دانشجویان رشته های دبیری قبل از ثبت نام آنان


موضوع شکایت و خواسته ابطال تبصره 3 ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون تسهیلات ورود رزمندگان و داوطلبان بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


وزارت آموزش و پرورش با صدور بخشنامه به اجبار کتابهای درسی دوره راهنمایی را از دانش آموزان و اولیا آنان جمع آوری می نماید


موضوع شکایت و خواسته ابطال تبصره 2 ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاههای و موسسات آموزش عالی


در قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی و آئین نامه اجرائی آن حکم خاصی راجع به ممنوعیت برگزاری امتحان برای متقاضیان ورودی به مدارس غیر انتفاعی وضع نگردیده است


موضوع شکایت و خواسته ابطال اساسنامه مدارس نمونه مردمی و دستورالعمل اجرائی آن مصوب شورای عالی آموزش و پرورش


اختصاص مبلغی از شهریه دریافتی مدارس نمونه مردمی به آموزش و پرورش تهران