×

بانک قوانین ایران - صفحه 523 از 664 صفحه

شرط-تحقق-بزه-تخریب-احرازقصدمرتکب-میباشد

شرط تحقق بزه تخریب احرازقصدمرتکب میباشد

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.