×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

اصلاحیه مواد 1 و 18 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


حصر آثار قانونی مترتب بر سوابق خدمت مستخدمین رسمی مشمول قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 1365 و قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 به موارد خاص مصرح در بند ج بخشنامه شماره 12 سازمان تامین اجتماعی با عموم و اطلاق حکم قانونگذارمغایرت دارد


تصویب محدوده قانونی شهرها با وزارت مسکن و شهرسازی است و استانداریها مجاز به افزایش محدوده فوق که با هدف اخذ یک درصد عوارض فروش محصولات تولیدی صورت میگیرد ، نمیباشند


ذکر مدت معین در قرارداد کار مفید موقتی بودن قرارداد کاراست


تصویب نامه در خصوص بند (8) ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحی آن مصوب 1376


امتناع از تخلیه و تحویل خانه سازمانی از نوع وظایف و تکالیف شغل مورد تصدی مستخدم دولت محسوب نشده و بعنوان تخلف اداری قابل رسیدگی در هیات تخلفات اداری نیست


در صورتیکه براساس حکم قطعی دادگاه در اختلاف مربوط به نوع استفاده از ساختمان و تعیین محدوده تجاری تعیین تکلیف شده باشد در اینصورت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مکلف به رسیدگی ماهوی است


قانون اصلاح بند(2) قانون اصلاح بندهای و (ح ) ماده (84) و بند (ج ) ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور


موسسه استاندارد فقط درمقابل ارائه خدمات مجاز به دریافت کارمزد متناسب میباشد و میزان سرمایه نمیتواند ملاک تعیین کارمزد باشد


ابطال عبارت (حداکثر بیست سال از) از ماده 14 آیین نامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء وکارگشایان دادگستری


واگذاری هفت هکتار از اراضی اصفهان توسط وزارت جهاد سازندگی به اداره کل امور عشایری استان اصفهان و صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری به اتهامات مربوطه


ابطال ماده 6 اساسنامه مجتمع آموزشی تطبیقی مصوب ششصد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش


ابطال آئین نامه اجرایی طبقه بندی مشاغل وزارت جهاد سازندگی


تاسیس شعب ویژه به منظور رسیدگی به جرائم کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی خارج از صلاحیت هیات وزیران است


قانون الحاق دو تبصره به مواد 197 و 198 آئین دادرسی کیفری


قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری


قانون راجع به اجازه استفاده اعضاء هیئت علمی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از مزایای تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی پرداخت حقوق و مزایای مستخدمینی که تبدیل وضع یافته اند0


قانون افتتاح سال اول رشته های گروه فنی مهندسی و گروه کشاورزی و دانشکده الهیات و معارف اسلامی


قانون متمم قانون بودجه سال 1361