×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

در خصوص ممانعت از حق العبور هم که این امر تازه حادث نگردیده تا موضوع مشمول مقررات جزائی گردد


هشت ماه حبس برای هر یک از متهمین به اقدام شرکت در تخریب سه اتومبیل


مسئولین شرکت نفت مجاز می باشند که وفق مقررات قانونی در حریم لوله های نفت اقدامات قانونی خود را بعمل آورده و کسی هم مجاز به ممانعت نمی باشد


شکستن و تخریب عمدی اشیاء منقول یا غیر منقول به دیگری جرم محسوب میشود


بفرض صحت مشارکت اصولا شاکی مجاز به قفل نمودن محل بدون اذن شریک خودش نبوده است و نمی توانسته ممانعتی بعمل آورد مگر با توافق طرفین


هرکس عالما عامدا اشیاء غیر منقول متعلق بر دیگری را تخریب نماید مجرم محسوب می شود


تخریب عمدی از جمله جرائمی است که مرتکب آن در فعل و در نتیجه حاصله بایستی عمد داشته باشد


این حکم مطابق ماده 15 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 پس از صدور بلافاصله قابل اجراست


دخالت غیر مجاز در امور پزشکی فی نفسه جرم می باشد و اقدام به آن همواره مستلزم جعل نمی باشد(دخالت غیر مجاز در امرپزشکی جعل مهر نظام پزشکی


با توجه به کلمه اشتغال ورزیده در ماده 3 قانون مقررات امور پزشکی که مفید این معنی است باید عمل (کورتاژ) چندین بار تکرار گردد تا بتوان از مصادیق ماده 3 قلمداد نمود


برای شخصی که خود اقدام به سقط جنین نموده است عنوان جزائی وجود ندارد


مسئولیت پزشک در مورد مرگ بیمار منوط به احراز بی احتیاطی اوست


نظر به اینکه مراجعه شکات به مطب شخصی متهم جهت عمل جراحی طبیعی بوده و ا جباری از ناحیه متهم وجود نداشته به نظر دادگاه ارکان جرم کلاهبرداری محقق نیست


اشتهار متهم به مداوای بیماران صعب العلاج و تجمع روزانه بیش از صد نفر و دادن نمره حکایت از ویزیت نمودن بیماران را دارد که این خود نوعی دخالت غیرمجاز در امور پزشکی است و صرفا نمی تواند یک خرید و فروش گیاهان داروئی باشد


اشتغال به امور پزشکی بدون پروانه در خصوص طب سوزنی و فروش اقلام داروئی در مطب خود


جعل مدارک مبنی بر گذراندن دوره طب سوزنی ازآکادمی چین ونگهداری و تجویز وفروش قرص و آمپولهای مواد مخدر و داروهای مجهول الهویه و ساختگی


بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در مطب شخصی پزشک


سقط جنین عملی مجرمانه است و از امور پزشکی محسوب نمی گردد


دخالت غیر مجاز در امور پزشکی از طریق همکاری و مشارکت در شبکه کورتاژهای غیرقانونی و ترمیم پرده بکارت


اشتغال به امور تخصصی زنان بدون اخذ پروانه تخصص وکورتاژهای غیرقانونی ، به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در مطب خود