×

بانک قوانین ایران - صفحه 1126 از 1898 صفحه

باتحقق-معامله-خریدارمکلف-به-پرداخت-ثمن-است

باتحقق معامله خریدارمکلف به پرداخت ثمن است

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.