×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر بر اصلاح ماده 6 آیین نامه فوق العاده سختی خدمت دریانوردان و آب بازان نیروی دریایی شاهنشاهی


لایحه مربوط به اجازه استفاده اداره دواب ارتش از مراتع سازمان جنگلبانی بدون پرداخت حق علفچر


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس


تصمیم متخذه انتخاب کمیسیون خاص به منظور بررسی وضع آموزش و پرورش جوانان کشور


تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه


قانون متمم بودجه سال 1340


قانون قرارداد وامهای شماره 5 65 - 6 65 - 7 65 - 8 65 به مبلغ یک میلیارد و پانصد و هشتاد و دو میلیون و بیست هزار ریال


قانون معافیت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نشانها و مدالهای کار


لایحه مربوط به اضافه نمودن دو در هزار ماده 32 قانون اصلاح تعرفه گمرکی


قانون راجع به اجازه استخدام 167 نفر پاسبانان بجای پاسبان بازنشسته و اخراجی


اصلاح ماده 3 و الحاق مواد 4 و 5 و 6 به آیین نامه هزینه های قابل قبول مصوب 18 فروردین 1335


قانون راجع به بدهی کارفرمایان خباز تهران و حومه و شهرستانهای کرج و شهر ری و شمیرانات بابت حق بیمه کارگران تا آخر شهریور 1341


قانون مربوط به تکمیل ساختمانهای فرهنگی و تعمیرات مدارس


لایحه مربوط به حقوق آقای مولوی عبدالعزیز مدرس فقه حنفی زاهدان


قانون واگذاری سهام بنگاه مستقل آبیاری در شرکت آبیاری آذربایجان به شهرداری تبریز


قانون اجازه استخدام 4 نفر گوینده زبان عربی و 3 نفر گوینده زبان اردو


لایحه مربوط به تشکیل دفتر مطالعات صنعتی و معدنی


قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی


قانون خدمت فنی آقای فردریش فایل مهندس شهرساز دولت جمهوری آلمان غربی


قانون مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعتبارات قانون بودجه اصلاحی 1343 کل کشور